Zellenfilter / Metallfilter

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Filterklasse G4
Zellenfilter
Vliesrahmen

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Filterklasse M5
Zellenfilter
Vliesrahmen

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Filterklasse F7
Zellenfilter
Vliesrahmen

Zellen plissiert, Filtermedium aus Mikroglaspapier

Zellen plissiert, Filtermedium aus Mikroglaspapier

Filterklasse F7
Zellenfilter
Vliesrahmen

Flachfilter FKZ

Flachfilter FKZ

Filterklasse G3 - G4
Flachfilter mit Drahtrahmen

Fettfilter für Senkrecht- oder Schrägeinbau

Fettfilter für Senkrecht- oder Schrägeinbau

Filterklasse G3
Fettfilter
Alurahmen

Fettfilter für Horizontaleinbau

Fettfilter für Horizontaleinbau

Filterklasse G3
Fettfilter
Alurahmen

Fettfilter

Fettfilter

Filterklasse G3
Fettfilter
Alurahmen