Aktivkohlefilter

AKZ

AKZ

Zylinder mit
Aktivkohle-Granulat
Verzinkt / V2A / Kunststoff

AWZ / AWZ7

AWZ / AWZ7

Aktivkohlepatronen mit
plissiertem Carbofil® Medium

AWK / AWK7

AWK / AWK7

Aktivkohle Kassette
mit Austauschelementen

AKT

AKT

Aktivkohle Kassette
Einweg

AKT7

AKT7

Aktivkohle Kassette
Einweg mit Vorfilter