Zellenfilter / Metallfilter

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

ISO coarse 85% / G4
Zellenfilter
Vliesrahmen

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

Zellen plissiert, synthetisches Filtermedium

ISO ePM10 50% / F7
Zellenfilter
Vliesrahmen

Zellen plissiert, Filtermedium aus Mikroglaspapier

Zellen plissiert, Filtermedium aus Mikroglaspapier

ISO ePM1 50% / F7
ePM2.5 60% / ePM10 85%
Vliesrahmen

Flachfilter FKZ

Flachfilter FKZ

Flachfilter mit Drahtrahmen

Fettfilter für Senkrecht- oder Schrägeinbau

Fettfilter für Senkrecht- oder Schrägeinbau

ISO coarse 40 % / G3
Fettfilter
Alurahmen

Fettfilter für Horizontaleinbau

Fettfilter für Horizontaleinbau

ISO coarse 40 % / G3
Fettfilter
Alurahmen

Fettfilter

Fettfilter

ISO coarse 40 % / G3
Fettfilter
Alurahmen